Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Καλωσορίσατε στη Φιλολογική Γωνιά
"ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ"


Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές,
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αποφάσισα να δημιουργήσω τη δική μου ιστοσελίδα με τίτλο: Φιλολογική Γωνιά: " ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ", δίνοντας έτσι το έναυσμα για περαιτέρω συνεργασία....
Σκοπός του συγκεκριμένου ιστολογίου είναι η δημιουργία σχέσεων παρακίνησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των καθηγητών, των γονεών και των μαθητών με στόχο την επίτευξη της αποτελεσματικότητας του σχολείου, στο οποίο εργάζομαι.
Κύριο μέλημα μου είναι η βέλτιστη βοήθεια των μαθητών μου και η συνεχής εξέλιξη τους ως προς την εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία.
Με την επίμονη δουλειά και το μεράκι για τους μαθητές μου, θα συνεχίσω την προσπάθειά μου, με στόχο να επιφέρω τη δική μου οραματική αλλαγή μέσα στο σύγχρονο σχολικό γίνγεσθαι, όπου εργάζομαι.

Καλή σας περιήγηση!

Η διδάσκουσα: Αριστείδου Γεωργία
Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Οδηγίες προς τους μαθητές του Γυμνασίου για τις Γραπτές Εξετάσεις

Αν και η παιδαγωγική αξία των τελικών γραπτών εξετάσεων αμφισβητείται, το εκπαιδευτικό μας σύστημα τις τοποθετεί σε σημαντική θέση. Όχι μόνο ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης από το σχολείο, αλλά και η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κι αργότερα η πρόσληψη στο Δημόσιο γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.
Είναι επομένως ανάγκη να μάθουν από νωρίς οι μαθητές να αποδίδουν στις γραπτές εξετάσεις κι αυτό επιτυγχάνεται με συνδυασμό καλής προετοιμασίας και σωστής στάσης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Τονίζουμε, πάντως, ότι οι εξετάσεις είναι κυρίως ένα μέσο για να κάνουν οι μαθητές επανάληψη και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν, αλλά και μια άσκηση πειθαρχίας και οργάνωσης. Δεν πρέπει ούτε να υπερτονίζεται ούτε να αγνοείται η σημασία τους.
   Όσο αφορά την προετοιμασία οι διδάσκουσες και διδάσκοντες κάθε μαθήματος έχουν δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. Κάποιες γενικές αρχές αναφέρονται αφενός στην ορθή αξιοποίηση του χρόνου μελέτης, αφετέρου στις συνθήκες του περιβάλλοντος του μαθητή.
Είναι καλό ο μαθητής να κάνει ένα χρονοδιάγραμμα για το τι και πότε θα μελετήσει. Ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει και ώρες χαλάρωσης που, αφενός βοηθούν στην αποφόρτιση του άγχους, αφετέρου δυναμώνουν τον οργανισμό ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Είναι φανερό ότι μιλάμε για μαθητές που αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις σοβαρά και υπεύθυνα και είναι αποφασισμένοι να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσοι αντιμετωπίζουν σαν καταναγκαστική εργασία τη μελέτη δύσκολα θα έχουν μέλλον στις σπουδές τους.
Η οικογένεια οφείλει να εξασφαλίσει στους μαθητές τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ηρεμίας, ησυχίας και συναισθηματικής γαλήνης. Αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στο άλλο άκρο της επιβολής νόμου σιωπής ή σε ακραίες μεταβολές της κοινωνικής ζωής της οικογένειας. Κάτι τέτοιο έχει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, γιατί αυξάνει το άγχος του μαθητή, καθώς θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένος να μη διαψεύσει τις προσδοκίες των δικών του που "τόσες θυσίες κάνουν γι' αυτόν".
Μ' άλλα λόγια οι εξετάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν από γονείς και μαθητές ως μία σημαντική διαδικασία που όμως δεν είναι κεντρική για τη ζωή τους. Ο κάθε μαθητής επιδιώκει το καλύτερο που μπορεί και, εφόσον έχει προετοιμαστεί σωστά, κάθε αποτέλεσμα είναι επιτυχία, μιας και, αφενός του δίνει την απα-ραίτητη εμπειρία για μελλοντικές, όλο και πιο κρίσιμες, αφετέρου, ανεξάρτητα από το βαθμό του γραπτού, ο εκπαιδευτικός που διορθώνει μπορεί να διακρίνει αν ο μαθητής έχει προσπαθήσει.συνέχεια
(Ανακοίνωση από το Μουσικό Σχολείο Πειραιά www.msp.gr/exetaseis.htm)